Top Menu

Regulaminy

Polityka Prywatności & Cookies

Strona może stosować pliki Cookies.

Odpowiednio ustalając parametry przeglądarki możesz zapobiec instalowaniu tych plików.

Poniżej pełna informacja:

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia i/lub uniemożliwienie korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach ogólnie dostępnych serwisu (czyli takich do których dostęp nie wymaga logowania).

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Regulamin skupu urządzeń elektronicznych

§ 1. Zakres obowiązywania i definicje.
1.Poniższy regulamin sklepu (zwany dalej Regulaminem) dotyczy wszelkich transakcji i umów dotyczących skupu używanych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, urządzeń GPS, konsol do gier) zawieranych za pośrednictwem strony www.reTarg.pl.
2. W rozumieniu Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Nabywcę pod domeną www.reTarg.pl, umożliwiający Klientowi zawieranie umów sprzedaży artykułów elektronicznych z Nabywcą
Nabywca: firma reTarg Jakub Bieniewicz z siedzibą w Skierniewicach przy ul Poniatowskiego 35, NIP 836 186 08 57 adres e-mail: biuro@adamzabrocki.pl
Klient: każdy użytkownik niezależnie od swojej formy prawnej, który chce zawrzeć umowę sprzedaży Urządzenia z Nabywcą za pośrednictwem Sklepu
Konsument: osoba fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Urządzenie: każdy produkt elektroniczny, którego możliwość sprzedaży jest udostępniana przez Sklep przez ich wymienienie na stronie internetowej Sklepu
3. Wszelkie umowy i transakcje są zawierane wyłącznie przy uwzględnieniu postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie inne regulaminy lub ogólne wzorce umów są skuteczne tylko w razie ich pisemnego uznania przez Nabywcę.
4. Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu można kierować drogą mailową na adres: biuro@adamzabrocki.pl
5.Do korzystania ze Strony www.reTarg.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa i łącze internetowe.

§ 2. Zawarcie umowy
1. Nabywca skupuje Urządzenia tak od Konsumentów jak i przedsiębiorców.
2. Klient składa ofertę przez wybór odpowiedniego Urządzenia na stronie internetowej Sklepu i wypełnienie udostępnionego przez Sklep formularza. Konieczne jest przy tym podanie pełnego i odpowiadającego rzeczywistości opisu stanu Urządzenia, przy czym ceną sprzedaży jest cena Urządzenia podana na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia oferty.
3. Po otrzymaniu oferty Sklep wysyła do Klienta potwierdzenie jej otrzymania, przez co oferta Klienta staje się wiążąca. Potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej przyjęcia.
4. Sklep wskazuje, że cena sprzedaży ustalona na stronie internetowej jest skalkulowana jako cena dzienna. W zwiazku z tym Klient jest zobowiązany do niezwłocznej wysyłki Urządzenia, tak aby dotarł on do Sklepu najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia oferty.
5. Po dostarczeniu Urządzenia Sklep wysyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania drogą mailową na podany wcześniej adres.To potwierdzenie nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty Klienta przez Sklep.
6. Sklep ma prawo do odrzucenia oferty w ciągu 7 dni od otrzymania Urządzenia. Potwierdzenie przyjęcia oferty jest wysyłane drogą mailową na adres mailowy podany przez Klienta przy składaniu oferty.
7. Jeśli rzeczywisty stan produktu różni się od deklarowanego lub towar nie zostanie mu dostarczony w ciągu 7 dni to Sklep ma prawo do odrzucenia oferty. Sklep może wtedy złożyć Klientowi nową ofertę sprzedaży Urządzenia w oparciu o dane udostępnione Klientowi na stronie internetowej.
8. Nabywca może w takim wypadku ofertę wyraźnie przyjąć, bądź odrzucić. Jeśli Klient nie odrzuci wyraźnie  oferty w ciągu 14 dni, to przyjmuje się, że umowa została zawarta na warunkach nowej oferty. Przy składaniu nowej oferty Sklep wyraźnie pouczy Klienta o skutkach związanaych z brakiem wyraźnej odpowiedzi. Jeśli Klient odrzuci wyraźnie ofertę, to Sklep odeśle telefon na swój koszt.

§ 3. Wysyłka Urządzenia do Sklepu

1.Wysyłanie Urządzenia musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez Klienta oferty na stronie internetowej Sklepu, przy czym liczy się czas otrzymania Urządzenia przez Sklep.  Po tym czasie może nastąpić niezależny od Sklepu spadek  wartości rynkowej Urządzenia. W takim wypadku dalsze postępowanie odbywa się na podstawie zasad określonych w § 2.
2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki towaru, o ile skorzysta on z przesłanej na adres mailowy Klienta lub udostępnionej w inny sposób przez Sklep nalepki wysyłkowej. W razie wykorzystania nalepki do innych celów niż wysyłka Urządzenia do Sklepu Sklep zastrzega sobie prawo do dochodzenia powstałej z tego powodu szkody.
3. Wysyłka Urządzenia może nastąpić także w inny sposób. W takim razie koszty wysyłki ponosi Klient.
4. Wysyłka towaru za pobraniem lub na koszt Sklepu jest wykluczona. W takich przypadkach Sklep odmówi przyjęcia przesyłki, a powstałe z tego powodu koszty ponosi Klient.
5. Wysłanie towaru powinno nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu wskazówek i informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.
6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie transportu ponosi Klient aż do momentu odbioru towaru przez Sklep.
7.  Sprzedawca wysyła tylko i wyłącznie przedmiot, którego sprzedaż nastąpiła za pomocą strony reTarg.pl Wszystkie dodatkowe przedmioty, opakowania oraz akcesoria, o które nie pytamy poprzez naszą stronę reTarg.pl będą automatycznie bez wynagrodzenia recyklingowane. Zwrot powyższych przedmiotów, również w przypadku odrzucenie nowej oferty kupna - sprzedaży lub nie dojścia umowy do skutku, nie nastąpi.

§ 4. Właściwości Urządzenia.

1. Dane dotyczące właściwości Urządzenia podane w czasie składania oferty na stronie internetowej stanowią integralną część umowy.
2. Klient jest zobowiązany do podania zgodnych z rzeczywistością właściwości Urządzenia, Sklep udostępnia w tym celu na stronie internetowej specjalny formularz, którego wypełnienie jest konieczne dla oszacowania wartości Urządzenia. Sklep wskazuje, że podanie prawdziwych danych przez Klienta jest niezbędne do prawidłowej wyceny Urządzenia, gdyż chodzi tu o właściwości mające wpływ na jego wartość rynkową.
3. Sklep używa wszelkich pojęć zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem językowym i umieścił je także na stronie internetowej w celu sprawdzenia ich znaczenia.

§ 5. Warunki płatności

1. Zapłata ceny sprzedaży następuje w razie przyjęcia oferty w ciągu kilku dni od przyjęcia oferty.  Wraz z przyjęciem Sklep poinformuje Klienta drogą mailową o dokładnej dacie zapłaty.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas księgowania płatności miedzy rachunkami bankowymi i nie ma na nie żadnego wpływu.
2. Bony partnerów handlowych są uwzględniane tak, jak to przedstawiono w realizacji transakcji.
3. Zapłata ceny sprzedaży następuje wyłącznie przelewem na konta bankowe w Polsce.
4. Klient jest zobowiązany do poprawnego podania swoich danych niezbędnych do realizacji płatności. Sklep nie odpowiada za wszelkie opóźnienia wskutek podania błędnych danych.

§ 6. Własność urządzenia

1.Wraz ze złożeniem oferty Klient zapewnia, że jest prawowitym właścicielem Urządzenia, względnie że jest uprawniony do przekazania jego własności na rzecz Kupującego lub też że przejście własności odbywa się za zgodą właściciela.
2. Klient zapewnia, że Urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich stojącymi na przeszkodzie jego sprzedaży i przeniesieniu własności na nim.
3. Klient zwalnia Sklep od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie Urządzenia.
4. Własność na Urządzeniu przechodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta przez Sklep lub w razie złożenia oferty przez Sklep w momencie przyjęcia oferty przez Klienta.
5. Sprzedaż i przenieniesienie własności na Urządzeniu nie powodują powstania po stronie Sklepu zobowiązań odnośnie przystąpienia, bądź realizacji umów abonenckich telefonów komórkowych lub innych zobowiązań umownych związanych z Urządzeniem. Sklep nie staje się też stroną umowy w umowach  związanych z korzystaniem z sieci komórkowej,  ani też nie przejmuje żadnych związanych z tym zobowiązań płatniczych lub każdego innego rodzaju  np. dotyczących spłacenia rat za Urządzenie.

§ 7. Ograniczenia odpowiedzialności Sklepu

1.Roszczenia odszkodowawcze Klienta niebędącego konsumentem są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych z powodu uszczerbku na życiu, ciele i  zdrowiu lub z powodu naruszenia istotnych postanowień umowy oraz odpowiedzialności z powodu umyślnego działania Sklepu, bądź jego rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także przedstawicieli ustawowych Sklepu lub osób, za których pomocą  Sklep zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
2. W razie naruszenia istotnych warunków umowy Sklep odpowiada tylko  za typową i wynikającą z doświadczenia życiowego szkodę, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.
3. Ograniczenie odpowiedzialności wspomniane w ust.1 i 2 działają także na korzyść przedstawicieli ustawowych Kupującego lub osób za których pomocą Sklep zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,jeśli są zgłaszane przeciwko nim.
4. Zabezpieczenie znajdujących się na urządzeniu danych spoczywa wyłącznie na Kliencie. Zwracamy uwagę na § 8 Regulaminu.

§ 8. Zapisywanie i kasowanie danych

1.Klient wysyła do Sklepu Urządzenie wyposażone we wszelkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania  lub dostarczone pierwotnie przez producenta nośniki pamięci.
2. Klient we własnym zakresie dokonuje zapisania znajdujących się na Urządzeniu danych,  z których chciałby ewentualnie później skorzystać. Sklep nie zapisuje żadnych danych i nie zwraca po wysyłce Urządzenia żadnych nośników pamięci lub jeszcze dostępnych na Urządzeniu danych.
3.  Klient jest zobowiązany we własnym zakresie do takiego usunięcia wszelkich osobistych danych dotyczących jego i ewentualnych poprzednich właścicieli  (np. wpisy do książki adresowej, wiadomości, terminy w kalendarzu, zdjęcia, muzyka, gry, aplikacje) znajdujących się na wbudowanych bądź załączonych nośnikach danych, aby nie były one dostępne osobom trzecim.
4. Sklep usuwa zapisane na Urządzeniu dane i przywraca ustawienia do stanu początkowego oraz dokonuje w razie potrzeby aktualizacji oprogramowania, które prowadzi do usunięcia zapisanych danych.  Sklep zwraca uwagę, że z powodów technicznych całkowite usunięcie zapisanych danych może okazać się niemożliwe.
5. Klient zwalnia Sklep od wszelkich roszczeń powstałych z powodu nieusunięcia zapisanych w Urządzeniu lub załączonych do niego nośnikach danych. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich.

§ 9 Reklamacje

1.Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep. Reklamacja może zostać złożona pismenie na adres Sklepu lub mailowo na adres biuro@adamzabrocki.pl powinna dokładnie oznaczać powód reklamacji i osobę ją wnoszącą.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.  Po rozpatrzenie reklamacji Sklep wyśle swoją odpowiedź na adres mailowy Klienta.

§ 10. Wykorzystanie danych osobistych Klienta i ochrona danych

1. Sklep pobiera, przetwarza i korzysta z danych osobowych Klienta,  a w szczególności z jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu, danych bankowych, numeru telefonu i adresu mailowego. Te dane są wykorzystywane tylko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i telemediach i do realizacji transakcji w poniżej określonych przypadkach.
2. Przy każdej transakcji Klient jest proszony o udział w ankiecie-online, która służy podniesieniu jakości usług.  Zaproszenie do dobrowolnego udziału w ankiecie jest wysyłane mailem. Czterokrotnie w ciągu roku Klient jest zapraszany do dobrowolnego udziału w szczegółowej ankiecie online.
3.  Sklep wykorzystuje dane osobowe Klienta jedynie do technicznego zarządzania stroną i realizacji życzeń i uwag Klientów. Dane są używane do celów marketingowych i reklamowych tylko za uprzednią zgodą Klienta i tylko w niezbędnym stopniu.
4. Sklep nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim, chyba że za uprzednią zgodą Klienta. Organom państwowym dane są udostępniane w przewidzianych prawem przypadkach. Pracownicy Sklepu są zobowiązani do zachowania poufności.
5. Jeśli Klient korzysta z akcji promocyjnych partnerów handlowych Sklepu, to  Sklep ma prawo do przekazania tym partnerom danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia.
6. Klient ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych na jego temat danych osobowych, a także prawo do sprostowania, uzupełnienia lub skasowania tych danych. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pisemnie z podaniem danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację składającego zapytanie na adres:

reTarg Jakub Bieniewicz
ul.Poniatowskiego 35
96-100 Skierniewice

7.  Banki danych Sklepu oraz jego serwery internetowe są zabezpieczone według najwyższych aktualnych standardów. Przekazywanie danych do serweru internetowego Kupującego odbywa się za pomocą standardu SSL (Secure-Socket-Layer) ze 128-bitowym kodowaniem.
8. Strona internetowa Sklepu zapisuje przy realizacji transakcji proces wpisywania danych osobistych. Te dane są następnie przetwarzane w banku danych  w celu nawiązaniu kontaktu mailowego z klientami, których transakcje zostały nagle przerwane.
9.  Strona internetowa reTarg.pl  i inne strony Sklepu (podstrony, oferty partnerów handlowych Sklepu) wykorzystują program do analizy sieci, który wykorzystuje tzw. "Cookies" tzn. informacje tekstowe, które są zapisywane na komputerze osoby przeglądającą daną stronę i które umożliwiają analizę wykorzystania strony. Stworzone za pomocą "Cookies"  informacje o wykorzystaniu strony w tym  adres IP osoby przeglądającej  są przekazywane do programu analizy sieci i tam zapisywane. Program analizy sieci wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystania stron Sklepu, aby sporządzać raporty o aktywności w sieci  i innych działań związanych z aktywnością internetową.  Te dane są przekazywane na rzecz osób trzecich o ile wynika to z przepisów prawa lub gdy te osoby działają przy przetwarzaniu danych  w ramach programu do analizy sieci. Użytkownicy Sklepu  mogą wyłączyć możliwość instalowania "Cookies"  przez odpowiednie opcje w swojej przeglądarce.  Wskazujemy jednak, że w takim razie nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym stopniu.
10.  Informacja o danych osobowych przy korzystaniu z usługi społecznościowej Facebook (opcja "Lubię to" ): Na stronach internetowych reTarg.pl zainstalowane są wtyczki  usługi społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto,  CA 94304, USA.  Te wtyczki są opatrzone logiem Facebook, opcją "Lubię to" lub napisem "Facebook Social Plugin". Przy wejściu na stronę internetową reTarg.pl, która zawiera taką wtyczkę,  użytkownik nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.  Wskutek działania wtyczki Facebook zostaje poinformowany o wejściu użytkownika na naszą stronę. Jeśli użytkownik skorzysta z wtyczki, na przykład przez użycie opcji "Lubię to" lub skomentowanie strony to informacje na ten temat są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika do serwisu Facebook i tam zapisywane.  Bardziej szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w serwisie  Facebook są dostępne pod adresem www.facebook.com.

§ 11. Zgoda na korzystanie z danych osobowych
Klient niniejszym udziela zgody na zapisywanie, przetwarzanie, korzystanie i dalsze przekazywanie swoich danych osobowych w zakresie podanym w § 10 przez Sklep. Wszelkie zapytania odnośnie zapisywania, przetwarzania, korzystania i dalszego przekazywania swoich danych osobowych  a także prośby o informacje, sprostowanie, zablokowanie lub usunięcie danych prosimy kierować do naszego administratora danych osobowych na adres:

reTarg Jakub Bieniewicz
ul.Poniatowskiego 35
96-100 Skierniewice

Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu
§ 1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.reTarg.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.reTarg.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy reTarg Jakub Bieniewicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.reTarg.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.reTarg.pl, prowadzony jest przez Jakuba Bieniewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą reTarg Jakub Bieniewicz zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej.
Dane adresowe / kontaktowe:
reTarg Jakub Bieniewicz
Ul.Poniatowskiego 35
96-100 Skierniewice
NIP: 8361860857
REGON: 363215848
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Przeglądarka internetowa : Firefox , Google Chrome , Internet Explorer, Opera, Safari
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.reTarg.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3. reTarg Jakub Bieniewicz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez reTarg Jakub Bieniewicz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię reTarg Jakub Bieniewicz.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody reTarg Jakub Bieniewicz.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów ,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.reTarg.pl , dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy ,
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z reTarg Jakub Bieniewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
§ 5. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za posrednictwem firmy ustalonej z Klientem.
3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 3 dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie lub zamówienia przez Klienta przesyłki pobraniowej.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.reTarg.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
§ 6.Metody płatności
1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego 74 1750 0012 0000 0000 3167 3248
b.) płatnością w systemie Przelewy24
d.) Przesyłka pobraniowa ( płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki )
§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres reTarg Jakub Bieniewicz podany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: reTarg Jakub Bieniewicz ul.Poniatowskiego 35 96-100 Skierniewice
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów
1. reTarg Jakub Bieniewicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na biuro@adamzabrocki.pl. reTarg Jakub Bieniewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. reTarg Jakub Bieniewicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: reTarg Jakub Bieniewicz ul.Poniatowskiego 35 96-100 Skierniewice, mailowo na adres biuro@adamzabrocki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. reTarg Jakub Bieniewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy reTarg Jakub Bieniewicz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy reTarg Jakub Bieniewicz a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę reTarg Jakub Bieniewicz
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4 Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.